Κυριακή, 05/10, 17:00 Συλλογική Κουζίνα στη Βίλα Ζωγράφου κι όπως κάθε μέρα, ποδόσφαιρο στο 5×5 γηπεδάκι

ποδοσφαιο

Κυριακή, 05/10, 17:00 Συλλογική Κουζίνα στη Βίλα Ζωγράφου. Μαγευρεύουμε όλοι μαζί  ενάντια σε λογικές ανάθεσης, φιλανθρωπίας καια ατομισμου

*κι όπως κάθε μέρα, παίζουμε χωρίς διακρίσεις ποδόσφαιρο στο 5×5 γηπεδάκι του απελευθερωμένου κοινωνικού χώρου της Βίλας Ζωγράφου

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.