Τέταρτη, 08/10,20:30,Προβολή της ταινίας “A Fistful of Dynamite”

movies 10-2014

Προβολή της ταινίας “A Fistful of Dynamite “ του Sergio Leone”

Όλο τον Οκτώβριο αφιέρωμα στην εξεγερσιακη ιστορία της λατινικής Αμερικής από το 19ο αιώνα ως τον 21ο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *