Μαθήματα ιστορίας

Οι συναντήσεις για την Ιστορία των Ευρωπαϊκών Επαναστάσεων θα γίνονται στο εξής σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τρίτη στις 19:00

Το τροποποιημένο πρόγραμμα των μαθημάτων είναι το παρακάτω:

1.  21/10/2014   Η «προϊστορία»:

            16ος αι., Αναβαπτιστές (Γερμανία, 1524-1534

            17ος αι., Εμφύλιος Πόλεμος Αγγλίας (1642-1651) & «Ένδοξη Επανάσταση» (1688)

 

2.  4/11/2014   Αμερικανική Επανάσταση (1775-1783)

 

3.  18/11/2014   Το Παλαιό Καθεστώς στη Γαλλία

Γαλλική Επανάσταση – Πόλεμος & Τρομοκρατία (1789-1794)

 

4.  16/12/2014   Γαλλική Επανάσταση – Ναπολέων (1794-1815)

 

5.  13/1/2015   Οι φιλελεύθερες επαναστάσεις του 1820

                         Η Ελληνική Επανάσταση (1821)

 

6.  20/1/2015   1830 – 1848 – Παρισινή Κομμούνα (1871)

7.  27/1/2015   Οι επαναστάσεις στη Ρωσία: 1905 & 1917

8.  3/2/2015    Ιρλανδικό ζήτημα


9.  10/2/2015   Αραβικές εξεγέρσεις, Α΄

 

10. 17/2/2015   Αραβικές εξεγέρσεις, Β΄

Leave a Reply

Your email address will not be published.