Συλλογική Κουζίνα και εργασίες στον εξωτερικό χώρο της Βίλας την Κυριακή 19/4 στις 14:00

Την Κυριακή 19/4 στις 14:00 μαζευόμαστε στη Βίλα Ζωγράφου για τη Συλλογική Κουζίνα, πραγματοποιώντας παράλληλα και εργασίες στον εξωτερικό χώρο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *