Πορεία στη γειτονιά του Ζωγράφου το Σάββατο 18/02/2012

Απέναντι στα ψευτοδιλλήματα που μας επιβάλλουν κράτος και αφεντικά για το ξεπέρασμα της κρίσης
και τη μυθολογία της ανάπτυξης…

Απαντάμε στον ατομισμό, την απάθεια, την απομόνωση και την εξαθλίωση με
την Αλληλεγγύη, την Αυτοοργάνωση και την Αντίσταση
σε κάθε γειτονιά, εργασιακό χώρο και πανεπιστημιακή σχολή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *