Τετάρτη,1/10, 20:30, Προβολή της ταινίας “Burn!” του Gillo Pontecorvo

movies 10-2014Όλο τον Οκτώβρη αφιέρωμα στην εξεγερσιακή ιστορία της λατινικής αμερικής, από το 19 αιώνα ως το 21

Αυτή την Τετάρτη, προβολή της ταινίας “Burn!” του Gillo Pontecorvo

*όπως πάντα, είσοδος ελέυθερη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *