Σάββατο 4/4, 22:00 – 03:00, Bar οικονομικής ενίσχυσης του 98FM

8d04947ca71d8cad9dd3e7bf90d63b9c Σάββατο 4/4, 22:00 – 03:00, Bar οικονομικής ενίσχυσης του αυτοοργανωμένου ραδιοφωνικού σταθμού ανατρεπτικής έκφρασης 98FM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *