Συλλογική Κουζίνα κάθε Κυριακή στις 16:00

Η συλλογική κουζίνα αλλάζει ώρα και θα ξεκινάει κάθε Κυριακή στις 16:00. Αυτή την εβδομάδα στις 10/5 θα συνδιαστεί με εργασίες στον εξωτερικό χώρο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *