Μάθημα Ιστορίας την Τρίτη 12/5 στις 20:00

Κύκλος μαθημάτων Ιστορίας κάθε Τρίτη στις 20:00 πανω στους αγώνες της εργατικής τάξης στον ελλαδικό χώρο από τα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτή την εβδομάδα “Μία γενική επισκόπηση των εργατικών αγώνων μέχρι και την δεκαετία του ’20 – οι σχέσεις τους με το σήμερα”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *